Dè alternatieve assertiviteitstraining
Direct toe te passen !!!

Ben je niet bang om te zien en te voelen wie je bent !?
Ben je toe aan een verbeterde relatie met jezelf ?
Wil je afrekenen met vermoeidheid en vage klachten?
Wil je de regie over je eigen leven zelf in handen nemen ?
Wil je optimaal gebruik maken van positieve Energie die tot je beschikking staat ?
Wil je je weerbaarheid (Assertiviteit) vergroten op persoonlijk, praktisch en Energetisch niveau ?
Ben je toe aan meer basis en balans in je leven ?
Wil je kennis maken met zaken tussen Hemel en Aarde ?
Wil je leren omgaan met je sensitiviteit ?
… en nog meer . . .

Dan is het tijd om PIT te volgen !
Tijd om met beide benen op de grond te staan !
Ook in deze tijd van transformatie:
de verandering begint – juist – bij jezelf !

Werken met Energie
In deze cursus/zelfstudie wordt met Energie gewerkt. Energie is bepalend voor alle aspecten van je leven, zoals gezondheid, succes, relaties en werkelijk bewust leven. Alles om ons heen is Energie, voorwerpen, planten, mensen, dieren noem maar op. Gedachten en emoties zijn ook Energie. Er wordt voortdurend Energie uitgezonden. Zo zenden wij mensen ook voortdurend boodschappen uit (dus Energie), zowel verbaal als non-verbaal, zowel positief als negatief. Energie heeft dan ook duidelijk te maken met onze “uitstraling”. De training, uniek zoals deze aangeboden wordt, maakt het mogelijk je weerbaarheid te vergroten op persoonlijk, praktisch en Energetisch niveau.
Je leert op een unieke manier assertief te zijn, door aangereikte handzame methoden die je gemakkelijk in het dagelijks leven kunt toepassen.

Doel van deze cursus
Deze cursus stimuleert een proces van bewustwording, van innerlijke groei. Bewustwording van je innerlijk potentieel (vermogen, kracht).Je leert je bewust te worden van jouw manier van waarnemen, herkennen, erkennen en reageren. Je leert je bewust te worden van jouw Energie, je aantrekkingskracht, je uitstraling, je gedachtepatronen en emoties.
Vervolgens kun je nagaan op welke wijze die patronen voor jou opbouwend of pure ballast zijn. Aan jou is dan de keus, om wel of niet los te laten en te transformeren. Je leert terdege hoe en wanneer je invloed uitoefent op je innerlijk welzijn. Je leert reageren op de steeds terugkerende signalen die je lichaam geeft. Hiervoor krijg je handreikingen die er toe leiden, dat patronen worden doorbroken. Ook patronen die buiten jezelf liggen. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven.

Therapeutische component
Als je ten volle beseft, dàt jij uitzendt en wàt jij uitzendt, besef je ook dat je zelf grote invloed uitoefent op je innerlijk welzijn, je alledaagse bezigheden en zelfs je toekomst. Beperkende overtuigingen kunnen dit in de weg zitten. Het is mogelijk, dat aan vastzittende beperkende overtuigingen en emoties gewerkt dient te worden. Hieraan wordt aandacht besteed. Dit houdt in dat de cursus ook een therapeutische component heeft.
Individuele begeleiding in aansluiting op deze cursus is mogelijk en soms aan te bevelen.

Praktisch
De cursus/zelfstudie is praktisch en ervarings- gericht. Velen hebben de praktische toepasbaarheid en het positieve effect reeds ervaren.
In de cursus Persoonlijke Intuïtieve Training maken we, naast het werken met Energie, o.a. gebruik van visualisaties, hypnose, meditaties, ontspanning- en ademhalingstechnieken, muziek, Healing en vooral ook humor.

Handreikingen
Je krijgt handzame methoden aangereikt, die je gemakkelijk in het dagelijks leven kunt toepassen, om onder meer:
jezelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zonder jezelf ervoor af te sluiten, dus ook jezelf te beschermen voor gedachten en emoties van anderen
beter in contact te komen met jezelf
aan je persoonlijke uitstraling te werken
te gronden/aarden en aura te schonen
te ervaren hoe Energie werkt, hoe je Energie waarneemt, hoe je Energie positief gebruikt
KORTOM:

Werk aan Jezelf om het Allerbeste uit Jezelf te halen.
Verbeter en/of behoud je kwaliteit van Leven !!!!!

Opbouw van de cursus
In de aangereikte methoden zit een logische opbouw. Er wordt (therapeutisch) aandacht besteed aan individuele actualiteiten, die we tijdens de lessen tegenkomen.
Na het volgen van deze cursus/zelfstudie kun je instromen in de verdiepingsgroep die ongeveer 8 x per jaar bijeenkomt.

Ook dit is PIT:
PIT maakt ellenlange (gespreks-)therapie veelal overbodig !
Geen oeverloze gesprekken en verhalen, geen gegraaf in het verleden, geen gefilosofeer of analyse, geen anti-depressiva voor dat zogenaamd betere gevoel . . .
PIT is gewoon doen, werkelijk voelen en ervaren.
Velen zijn je al voorgegaan en hebben dit mogen beleven.

De training, uniek zoals deze aangeboden wordt, maakt het mogelijk je weerbaarheid te vergroten op persoonlijk, praktisch en Energetisch niveau.
Je leert op een unieke manier assertief te zijn door aangereikte handzame methoden, die je gemakkelijk in het dagelijks leven kunt toepassen.

Kortom: Persoonlijke Intuïtieve Training is praktisch toepassen en ervaren !