Meditatie CD’s:

Ingesproken door Helene Neijmeijer.
Teksten: Peter de Graaf en Helene Neijmeijer.
Muziek: Studio 21a, Hoogeveen.

“Helende Aandacht”
€ 14,99 incl. verzendkosten € 18,50
“Innerlijke Wijsheid”
€ 14,99 incl. verzendkosten € 18,50

Bij bestelling juiste bedrag graag overmaken op:
rek. nr. NL84 INGB 0002 0603 40 t.n.v. H.M. Neijmeijer, o.v.v. je adres en artikel(en).